VRIES – De collecte van Amnesty International, die van 12 februari tot en met 18 februari in de voormalige gemeente Vries werd gehouden, heeft 3126,77 euro opgebracht. 63 vrijwilligers hebben gecollecteerd.