EELDE – De voorbereidingen zijn in volle gang. Op woensdag 25 januari (15.00-17.00 uur en 18.30 uur tot 20.30 uur) is de Open Dag voor VMBO-Groen en het Groene Lyceum van AOC Terra Eelde. Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen op hun gemak rondkijken, kennismaken met docenten en sfeer proeven. Bij AOC Terra volg je een leerweg die aansluit bij verschillende interesses en capaciteiten. Er wordt veel aandacht besteed aan respect voor natuur en milieu, verantwoorde voeding en gezondheid en duurzaamheid. Deze (groene) accenten geven de school een breed karakter, zodat je met  je diploma alle kanten op kunt. De school heeft diverse opleidingen: VMBO-Groen en het Groene Lyceum. Bij VMBO-Groen zijn er verschillende leerwegen; Gemengde leerweg/diploma Theoretische leerweg, Kaderberoepsgerichte leerweg en Basisberoepsgerichte leerweg. Vanaf het komende schooljaar kunnen leerlingen ook het LWOO volgen bij AOC Terra Eelde. LWOO staat voor Leerwegondersteunend Onderwijs. Het Groene Lyceum is een alternatief voor leerlingen met een HAVO/VWO-advies en een CITO-score van 538 of hoger met een praktische instelling. In vijf jaar wisselen theorie en praktijk elkaar af. Hierna hebben de leerlingen een volwaardig MBO-diploma op niveau 4 en dus een startbewijs voor alle vormen van het HBO. Tijdens de Open Dag wordt er ook een lokaal ingericht waarin de nieuwe school helemaal centraal staat. De huidige school in Eelde gaat plaatsmaken voor een gloednieuw, modern gebouw. Dit schooljaar wordt een start gemaakt met de bouw van de nieuwe school. Naar verwachting wordt de bouw in de loop van 2013 afgerond.