TYNAALO – Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar heeft deze week gesprekken gevoerd met een aantal fracties uit de gemeenteraad van Tynaarlo om zich te oriënteren op de ontstane situatie. Woensdagavond sprak de commissaris gelijktijdig met vertegenwoordigers van de PvdA en de VVD. Het was een zeer constructief overleg, waarbij de obstakels om inhoudelijk te kunnen onderhandelen zijn weggenomen.

Beide partijen toonden zich bereid om de komende dagen gesprekken met elkaar aan

te gaan, waarbij de onderhandelaar van de PvdA tevens is gemandateerd door de

fracties van CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Uitgangspunt hierbij is het formeren

van een nieuw college, dat beschikt over een meerderheid in de gemeenteraad.

Tichelaar en burgemeester Frank van Zuilen van Tynaarlo zijn verheugd dat de twee

fracties willen meewerken aan een oplossing voor de politieke crisis in hun gemeente.

De impasse duurt nu al ruim zes weken; dit was reden voor de Commissaris van de

Koningin om zijn hulp aan te bieden. Partijen hebben afgesproken dat ze proberen tot nadere afspraken te komen. De commissaris heeft twee procesbegeleiders aangesteld: de heer E. Klok (voorzitter van de Kamercentrale Drenthe van de VVD) en de heer H. Brouwer (voorzitter gewestelijk bestuur Drenthe van de PvdA). Gestreefd wordt naar afronding van de gesprekken op uiterlijk maandag 12 december. De Commissaris van de Koningin wacht het resultaat af.