REGIO – Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in mei opnieuw sterk gedaald. Ook het afgelopen jaar daalde de WW er. In de meeste sectoren vielen minder ontslagen waardoor de instroom in de WW afnam. Ook meer werk in bouw, uitzendsector en seizoensgevoelige sectoren als landbouw en horeca droegen bij aan de verdere daling van de WW.