TYNAARLO – Op zondagmiddag 30 juni van 13.00 tot 15.00 uur wordt opnieuw een wereldfeest gehouden in Tynaarlo. Evenals in 2010 belooft deze editie weer een groots spektakel te worden. Op het terrein rond het gemeentehuis in Vries zullen maar liefst 17 deelnemende organisaties hun beste beentje voor zetten iets te laten ‘proeven’ van Tynaarlo Wereldwijd.’ Het thema is dan ook:

Proef de wereld in Tynaarlo. Het accent zal liggen op wereldvoedsel en wereldcultuur. Ook duurzaam en zelfvoorzienend leven krijgen een plek in het programma.

In Tynaarlo zijn veel groepen actief met ontwikkelingssamenwerking elders in

de wereld. Zij zullen zich ieder op geheel eigen presenteren. De verschillende

continenten Afrika, Azië en Latijns Amerika krijgen vorm door allerlei activiteiten

en experiences voor de jeugd en volwassenen. Eten, workshops, muziek en

entourage: alles in de sfeer van het continent. Een groep denkt aan een heuse

aardbeving-experience! Daarnaast is er weer een wereldrecord poging. We willen veel kinderen samen laten koken. Ook gaan we een kookwedstrijd ‘Tynaarlo kookt de wereld rond’ starten. In mei volgt hierover meer informatie.

Er doen intussen 17 organisaties mee, waaronder ook het onderdeel duurzaamheid

van de gemeente Tynaarlo en de (nieuwe) fair trade werkgroep. Het

wordt een gevarieerd programma waar duurzaamheid & solidariteit beide goed

uit de verf komen.