ZEIJEN – De zesde Zeijer Fietstocht heeft ruim 2900 euro opgeleverd voor de KWF Kankerbestrijding. De tocht trok ruim 190 deelnemers, waaronder een groep van de Historische Fietsvereniging. Aan het begin van het Noordscheveld kon men heerlijke en fleurige cupcakes kopen bij Syl’s Bakery.

De organisatie wil, mede namens KWF Kankerbestrijding, iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van deze dag. Op de eerste plaats alle deelnemers, want zonder hen komen we nergens, maar ook iedereen die niet heeft gefietst en toch even bij ons langskwam om geld te doneren. Verder nog dank aan alle sponsoren die een bijdrage hebben geleverd.