VRIES – De gemeente heeft het beheer van sportkantines overgedragen aan de sportverenigingen. De instandhouding van sportkantines is geen gemeentelijke kerntaak meer. Dit is in de Kadernota Sport vastgelegd. Het overleg tussen de gemeente en de betrokken verenigingen hierover heeft geresulteerd in overeenstemming. Vanaf 1 januari 2014 zijn verenigingen zelf verantwoordelijk voor de instandhouding van kantines. De gemeente kan daardoor een besparing op onderhoud realiseren. Vanzelfsprekend draagt de gemeente de kantines over in een goede staat. Samen met de verenigingen is een opname gedaan van de bouwkundige staat van de gebouwen. Er zijn afspraken gemaakt over het nog uit te voeren zaken voor rekening van de gemeente. De sportkantines worden in gebruikgegeven door middel van een overeenkomst van Recht van Opstal, waarin de rechten en plichten van opstalhouder en gebruiker zijn geregeld. Er zijn vier overeenkomsten. Het betreft hier de vier volgende verenigingen: hockeyvereniging De Hondsrug Zuidlaren; korfbalvereniging Ritola Zuidlaren; voetbalvereniging ZFC Zuidlaren; en voetbalvereniging SV Yde-De Punt. Met de voetbalverenigingen in Vries en Tynaarlo loopt een afzonderlijk traject in verband met de nieuwbouwplannen hier. Aan deze verenigingen is meegedeeld dat de gemeente vanaf 1 januari 2014 ook hier geen onderhoud meer pleegt aan de bestaande sportkantines. Voor de hockeyvereniging en de korfbalvereniging is nu ook de ingebruikgeving van de sportvelden beter geregeld. Beide verenigingen hadden nog een verouderde overeenkomst. Sinds 2011 hebben deze verenigingen elk een eigen veld, maar er waren nog geen nieuwe huurovereenkomsten. Die zijn er nu wel.