Jan DolfingHandelaren in verweer tegen strengere regels

VRIES/KOLLUMERZWAAG/ZUIDLAREN – Paardenmarkten komen steeds meer in het gedrang. Dierenbescherming wil zelfs dat de markten helemaal verboden worden. Binnenkort wordt voor de 815e keer de grootste paardenmarkt van West-Europa gehouden. Een traditie, die diep geworteld is.

Maar ook politiek Tynaarlo is bezig om de markt verder uit te kleden. Afgelopen dinsdag werd in de gemeenteraadsvergadering door een meerderheid besloten om de ‘Verordening’ op de paardenmarkten te wijzigen. De paardenhandel, die twaalf uur duurde, wordt ‘stapsgewijs’ ingekort tot acht uur in 2018. Na acht uur moeten paarden op een speciaal afgezet terrein even draven. Een eerste stap om het welzijn van de dieren te vergroten. Verder komt er een verplichte legitimatie voor handelaren, die zich 24 uur van te voren moeten inschrijven en wordt vanaf 2016 chip en paspoort van elk aangevoerd paard gecontroleerd. Voor sommige partijen gaat het niet ver genoeg. De Dierenbescherming wil dat dergelijke markten helemaal verboden worden. Tijd om de voorstander“En dat is jammer”, reageert Willem van der Bij uit Kollumerzwaag mild, die al 35 jaar actief is in paardentransport. De Fries bezoekt jaarlijks acht tot tien paardenmarkten, waaronder Zuidlaren. “De laatste vijf jaar sleutelen organisaties aan aspecten als drinken, eten en dat paarden niet te dicht op mensen staan. Het is een eeuwenoude traditie. De mensen die in deze handel zitten doen er alles aan om dit in stand te houden”. Volgens Van der Bij weten tegenstanders niet waar ze het over hebben. “Kermis was er altijd al op de Zuidlaardermarkt. Daar kunnen paarden goed tegen. En de harde muziek , wat ook veroordeeld wordt, nou, ik heb de muziek in de boxen altijd keihard aan staan. De paarden liggen dan rustig in de box. Paarden zijn muziek gewend. Op concoursen wordt gelopen op de muziek. En paarden zouden te weinig beweging krijgen? Dat valt ook reuze mee. En overal ligt stro en hooi. En water. Er wordt zoveel aan gedaan om de gezondheid van de dieren te bevorderen. Op een gegeven moment kan men niets meer bedenken om het te verbeteren. Paarden kunnen prima leven op paardenmarkten. Ze vinden wat uit om een verhaal sterk te maken. In circussen mogen geen dieren meer. Dat hebben ze al de kop ingedrukt. Ik hoop niet dat de paardenmarkten erachter aan gaan.” Van der Bij wijst dan ook nog op de extra zware controles, die door Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) met name op markten worden gehouden. “Met een veearts wordt dan geconstateerd dat een paard een oog heeft. Maar dat is thuis ook al gezien. Het is overbodig. Man, asielzoekers krijgen zulke controles niet.” Dan nog een ervaringsdeskundige en liefhebber bij uitstek, Jan Dolfing van het gelijknamige paardensportcentrum in Vries. “Het is allemaal flauwekul”, briest Dolfing meteen. “Man, andere dieren hebben het minder dan paarden. Laat Dierenbescherming zich eens druk maken over kreeften in een bak water, die levend verbrand worden. Er zijn zoveel mensen die paarden houden en ze vertroetelen. Er zijn dan ook mensen die ze kwijt willen. Waar moet je er dan mee heen? Je kunt moeilijk al de handelaren – waaronder buitenlanders- thuis ontvangen. Hier is zo’n markt voor. Je kunt ze mooi bekijken en je hebt ze te kust en te keur. Ze hebben niks te lijden. En wat tegenstanders vergeten, anders belanden ze in de slachterijen. Ik snap niet hoe zo’n klein groepje deze prachtige traditie kan verprutsen. In het buitenland gaat het heel anders toe met dieren. In Nederland is het goed voor elkaar. Markten doen er ook alles aan. En uitgerekend Nederland is het enige land dat paardenmarkten wil verbieden.”.