Van toen naar nu

Op 14 september 1935 vond de aanbesteding plaats van het dorpshuis van Vries. Nu “Pandora` aan de Nieuwe Rijksweg. De laagste inschrijver was G.Geerts uit Zeijen voor f. 4195,00 en het totale schilderwerk voor f. 365,00.

Mejuffrouw Riemke Reinders werd gevraagd de dagelijkse leiding in het dorpshuis op zich te nemen. Op de eerste ledenvergadering waren slechts 11 leden aanwezig, waarop de voorzitter verzuchtte “Dat is in Vries zo langzamerhand regel” Het bestuur regelt het wel, veel is er dus eigenlijk niet veranderd.

Bron Historische Vereniging Oud Vries

_MG_0047 

scannen0002-001