VRIES – Aangezien de huidige manier van inzamelen veel energie vergt om het dagelijks ingeleverde papier op een juiste manier te  verwerken, is ervoor gekozen om een open container te plaatsen op het Visio-terrein. Dat betekent dat men het papier binnenkort alleen nog van  bovenaf in de container kwijt kan. Om papier makkelijk in de container te kunnen gooien, is er een bordestrap geplaatst. De container is uitsluitend bedoeld voor papier en karton !! Geen lege dozen. De dozen graag uit elkaar halen !! Binnenkort zal bovengenoemde container worden geplaatst op het Visio-terrein aan de kant van de Veenweg in Vries.