MFA Tynaarlo nog in de wachtkamer

TYNAARLO – Het nieuwe, veelzijdige gebouw- beter bekend als Multi Functionele Accommodatie (MFA)- van Tynaarlo komt niet op de locatie Boerma/Wijma. De inwoners hebben zich vorig jaar massaal verzet tegen de plannen. De gemeente is daarom overstag gegaan. Het centrum – een wens van de inwoners- komt daardoor weer in beeld. Op de plaats van de huidige school. Maar we spreken dan wel over jaren later. Mits het geld ervoor is.

Directeur Astrid Chand van ’t Oelebred over de komst van de MFA op de plek van de school. "Ik weet het niet. U bent op dit moment niet aan het juiste adres. U moet bij Stichting Baasis zijn". Anja Nijboer van Baasis geeft enig duidelijkheid. "Nou ja, er is geen helderheid over. Vorig jaar hebben de inwoners uitgesproken dat ze de MFA niet bij de spoorweg willen en liever verplaatst zien naar het centrum. . Vanuit het schoolbestuur staan we welwillend tegenover locatie Van Wijk/Boerma, waar je een combinatie kunt krijgen van allerlei voorzieningen. Maar we zijn ook niet tegen de plek van de school. We moeten vanuit allerlei invalshoeken kijken wat de beste plek is. Daar moet dan draagvlak voor zijn. Niet alleen van de school maar ook van de bevolking. De discussie gaat niet perse over een bepaalde locatie . Belangrijkste is dat er een nieuw school komt. Het gebouw is aan vervanging toe. (Vorig jaar was er nog flinke schade aan het gebouw als gevolg van wateroverlast, red.). En dan niet wachten tot 2016. Daarover zijn we nog volop in gesprek. Door de ‘herijking’ van het Integraal Accommodatie Beleid (IAB) is niet gekeken hoe verder. De focus ligt op MFA’s in Vries, Eelde en Zuidlaren. Die hebben prioriteit. De MFA Tynaarlo zit in de wachtkamer ja". Voorzitter Jan van der Wal van Dorpsbelangen Tynaarlo is vooral blij dat het de bedoeling is dat de MFA op de plek komt van de huidige school. "Er is actie gevoerd voor wat de mensen willen. De meeste inwoners zijn voor het centrum. En niet aan de rand van het dorp waar je overlast hebt van stof". . Van der Wal noemt het jaar 2018 als begin van de bouw. "In 2018 is het gebouw afgeschreven. Maar er is geen geld voor. Maar dat was er vorig jaar ook al niet. Dat andere MFA’s momenteel voorrang hebben? Daar is niet over gesproken. Belangrijk is ook dat de sportvelden naar de andere kant van de weg gaan. Dat is al jaren een probleem. Ten eerste is het onveilig en ten tweede is er weinig parkeergelegenheid. De auto’s staan nu dichtbij de drukke weg. De gemeente zou kijken naar verhuizing van de sportvelden. Tijdens onze algemene ledenvergadering is gesproken over de sanering van Van Wijk/Boerma. Het is van belang wat je op deze plek gaat doen. Als je er een speeltuin gaat aanleggen moet je grondiger saneren – met het oog op kinderen die in de grond wroeten-dan als er een plantsoen van gemaakt wordt. Nee, over de MFA hebben we verder niet gesproken. Alleen de mededeling dat deze niet bij het spoor komt. En daar zijn we tevreden over". Wethouder Henk Kosmeijer moet het enthousiasme temperen. "Nee, het is nog niet zover". Kosmeijer wijst even op het Integraal Accommodatiebeleid Tynaarlo dat in 2009 aan de raad is aangeboden en waarin het voorstel stond om de MFA op de huidige schoollocatie te bouwen. "In die tijd kwam de discussie los over Van Wijk/Boerma. Dorpsbelangen zag kansen om daar de MFA te vestigen. Op verzoek van Dorpsbelangen heeft de Raad het IAB-plan (wat inhield: vervanging Het Oelebred met kinderopvang, dorpshuis/jeudgsoos en gymzaal door een MFA) toen niet vastgesteld en gaf opdracht voor onderzoek. De consequentie is dat er door het onderzoek in deze moeilijke tijd nu geen geld is (Kosmeijer spreekt over een paar miljoen). Inmiddels is er wel een besluit genomen over de MFA in Yde, die momenteel aanbesteed wordt en Zeijen waar de voorbereiding voor een ontwerp in volle gang is. In principe is het de bedoeling om de MFA Tynaarlo op de locatie van de huidige school te bouwen, maar dan moet de financiering wel rond. Het is een lastige, maar daarvoor gaan we ons nu inspannen. Mocht het niet lukken dat wordt het verbouw in plaats van nieuwbouw. Maar zover wil ik nog niet gaan".MFA Tynaarlo