VRIES – Wethouder Henk Berends (PvdA) van de gemeente Tynaarlo opent vrijdag 9 oktober om 9.30 uur in Vries het Pop-Up Breicafé. Vrouwen van Nu Vries heeft het voortouw genomen om op de vrijdagochtenden van 9.30 tot 11.30 uur in café Onder de Linden, Brink 4 in Vries een Pop-Up Breicafé te beginnen om de vluchtelingen de winter door te helpen. Met elkaar mutsen, handschoenen, sokken en sjaals breien. Iedereen die mee wil helpen breien of haken is van harte welkom. Zelf pennen of een haaknaald meenemen. Patronen zijn echter wel aanwezig. Alle mutsen, sjaals, sokken en handschoenen gaan naar de Welkom Winkel van het Rode Kruis afdeling Assen-Vries. Op verzoek van het COA coördineert het Rode Kruis de inname en uitgifte van spullen voor de vluchtelingen. Ook Scheepjes helpt mee door het beschikbaar stellen van de wol voor de eerste 100 deelnemers aan het Pop-Up Breicafé.