REGIO – Donderdag was het weer zover; leerlingen van de groepen 7/8 van bijna alle basisscholen deden op deze dag het theoretische verkeersexamen. De week daarna mochten zij het geleerde in praktijk brengen tijdens de praktische verkeersexamens. In Zuidlaren gingen de kinderen op dinsdagochtend van start en op donderdag in Eelde en Vries. Op donderdag om 8.30 uur gaf wethouder Assies bij sporthal de Marsch in Eelde het startsein voor de praktijkproef. Het doel van de examens is de kennis van de verkeersregels te vergroten en in de praktijk te toetsen, zodat basisschoolleerlingen straks op vertrouwde en veilige wijze kunnen deelnemen aan het verkeer. De route van het praktische examen wordt zorgvuldig uitgezet in een omgeving die de kinderen kennen. Op de route staan een aantal controleposten, met dank aan menig hulpouder, die letten op onder andere het voorrang verlenen, richting aangeven en het gedrag op de fiets. Wanneer het theoretische en het praktische examen met goed gevolg wordt afgelegd, dan ontvangt de deelnemer een verkeersdiploma. Leerlingen van groep 7 die niet in één keer slagen worden in de gelegenheid gesteld om het jaar daarop een herkansing te doen.verkeersexamen eelde 3