VRIES – Op zaterdag 28 september heeft buurtteam ‘de Fledders’ bewoners van de Kerspel in Vries op de hoogte gebracht van het project ‘Naar een duurzame Kerspel’. Het plan is door alle aanwezigen enthousiast ontvangen.

Het buurtteam heeft met behulp van Natuur en Milieufederatie Drenthe een plan opgesteld, gericht op het verkrijgen van een onafhankelijk advies tot het verduurzamen van een zogenaamde voorbeeldwoning. Dit advies is besproken met alle bewoners. Vervolgens kan iedereen zelf beslissen welke stappen diegene wil gaan zetten in het verduurzamen van de eigen woning. Een coach helpt bij het maken van keuzes en zoekt naar mogelijkheden van financiering. Het buurtteam gaat er vanuit dat dit weer collectieve acties kan opleveren. Inmiddels heeft de gemeente subsidie verleend voor het uitvoeren van het plan. Op dit plan is door de aanwezige buurtgenoten enthousiast gereageerd. Vijf bewoners stellen hun woning graag beschikbaar voor onderzoek en advies. Het buurtteam gaat er vanuit dat nog dit najaar gestart kan worden met het inzetten van de adviseurs.