VRIES – De gemeente Tynaarlo moet fors bezuinigen. De bezuinigingen raken ook de zwembaden, De Leemdobben, Lemferdinge en Aqualaren. Doel van het college en de raad is te proberen om alle drie zwembaden open te houden tegen zo laag mogelijke kosten. Er zijn hiervoor al verschillende onderzoeken en pogingen gedaan. De gemeente ziet als meest kansrijke optie dat de drie zwembaden met behulp van vrijwilligers en onder één bestuur geëxploiteerd worden.

Het college stelt de raad voor om een projectgroep opdracht te geven om deze optie

verder uit te werken. Uiterlijk 1 december moet de projectgroep een plan opleveren

waarin de exploitatie en het volledige onderhoud van de drie zwembaden geregeld

worden. Er wordt een projectgroep samengesteld waarin alle belangen van de zwembaden vertegenwoordigd zijn. Het college stelt de raad voor om een externe projectleider aan te stellen, iemand buiten de betrokken partijen om, die in staat is om objectief te sturen en te handelen. Op 27 augustus bespreekt de gemeenteraad dit onderwerp.