VRIES – Op 25 september is middels een informatiebijeenkomst een start gemaakt met de projectgroep “Toekomst 3 zwembaden in Tynaarlo”. Wethouder Henk Berends gaf het startsignaal voor de bijeenkomst. “De zwembaden in de gemeente hebben een roerige tijd achter de rug. Het is nu zaak om vooruit te kijken en een gezamenlijk een haalbaar en duurzaam plan te maken van de komende vijftien jaar.”

Tijdens de bijeenkomst is een projectgroep geformeerd die de toekomstplannen gaat uitwerken. Begin november zullen de eerste resultaten van de projectgroep bekend worden gemaakt. Tijdens de bijeenkomst werd informatie gegeven door de externe projectleider Paul Louwerse die de gemeente heeft aangetrokken. De heer Louwerse zal in december, samen met een vertegenwoordiging van betrokkenen bij de drie zwembaden, een beleidsplan en een bedrijfsplan voor de drie zwembaden presenteren aan de gemeente. Dit plan zal, passend bij de afnemende financiële mogelijkheden van de gemeente, aangeven op welke wijze beheer en exploitatie van de drie zwembaden in gezamenlijkheid vorm en inhoud kunnen krijgen. Mede door de grote betrokkenheid van de deelnemers is de verwachting dat met de ambitieuze en haalbaar geachte werkwijze een oplossingsrichting wordt gevonden om de drie zwembaden voor de gemeente te kunnen behouden.