VRIES – In Nederland leeft bijna een miljoen mensen in armoede. De laatste tijd is er een sterke toename, vooral kinderen, zelfstandigen en AOW-ers. Door deze toename zoeken steeds meer mensen hulp bij de voedselbanken. Hierdoor is er steeds meer voedsel nodig om in deze vraag te voorzien. De diaconie van de Protestantse Gemeente te Vries is een inzameling gestart om zo de voedselbank te helpen. Op onderstaande data tussen 9.30 uur en 10.30 uur kunt u de goederen inleveren:

Brengen van de levensmiddelen: op de 3e zondag van de maand kunt u de goederen voor de dienst inleveren onder de toren van de Dorpskerk en na de dienst in het Ontmoetingshuis.

De donderdag er na kunt u de goederen afgeven tussen 9.30 uur en 10.30 uur in het Ontmoetingshuis. De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta’s, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen, tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. De inleverdata voor de komende maanden zijn: Zondag 21 juli, donderdag 25 juli, zondag 18 augustus en donderdag 22 augustus.