REGIO – De provincie Drenthe gaat in gesprek over een versnelling in de productie en het gebruik van duurzame energie in Drenthe. Onderzoeksbureau ECN bracht voor Drenthe de potentie in het jaar 2020 in kaart. Het gaat om alle

mogelijke vormen van duurzame energie. Het college onderzocht daarnaast welke rol zij kan spelen in die versnelling. Ook is het beleid voor de ondergrond geactualiseerd. Op basis van deze rapportages wil het

college graag reacties ontvangen en in gesprek gaan met externe deskundigen en Drentse partners.

In Drenthe zal het energieverbruik naar verwachting groeien van 70 petajoule in 2010 naar 81 Petajoule in 2020. Zoals de nationale doelstelling voorschrijft, is het aandeel duurzame energie van 16% daarin haalbaar met een realistische intensivering van het beleid. Dat levert echter nog onvoldoende reductie van de CO2-uitstoot op. Die groeit tot 2020 van 3,5 Megaton naar 4 Megaton. Dat komt in Drenthe met name door de uitstoot van lachgas in de landbouw, veenoxidatie en de hernieuwde olieproductie in Schoonebeek. Het doel is maximaal 3 Megaton CO2-uitstoot. Dat betekent dat er ook een flinke inzet nodig is om nog meer energie te besparen.

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin ziet mogelijkheden voor Drenthe om een flinke slag te slaan. “Zoals het er nu uitziet, is Drenthe in staat 16% te halen. Wij zitten op basis van ons bestaande energiebeleid goed op schema door bijvoorbeeld sterkgroeiende productie van groen gas. Mogelijkheden om een versnelling te realiseren zijn bijvoorbeeld het plaatsen van

zonnepanelen.” De provincie wil er graag samen met uitvoeringspartners voor zorgen dat de

versnelling in het bereiken van een duurzame energiehuishouding gerealiseerd kan worden.

Het gebruik van de ondergrond is belangrijk voor de energiehuishouding en de verduurzaming daarvan. Er is al vastgesteld beleid voor onder andere zoutkoepels, geothermie, warmte en koude opslag en opslag van CO2. Dit is nu aangevuld, onder andere voor innovatieve