REGIO – Deze week werd bekend dat de NAM mogelijk op korte termijn vertrekt uit Assen. De Statenfractie van de PvdA Drenthe stelt daarover vragen aan het provinciebestuur. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor Assen van het vertrek en komt de provincie in actie om deze onderneming voor de gemeente te behouden?

PvdA-Statenlid Rudolf Bosch geeft aan dat de NAM zich twintig jaar na haar oprichting vestigde in Assen. ‘Nu, ruim een halve eeuw later, zijn de Assen en de NAM met elkaar verbonden zoals Enschede met Grolsch en Groningen met Hooghoudt. De sociaaleconomische betekenis van de NAM voor Assen, als directe werkgever van vele honderden werknemers maar ook als economische motor voor toeleveringsbedrijven en het sociale leven in Assen en omgeving, is groot.’ Een eventueel vertrek van de NAM uit Assen zou volgens Bosch dan ook meer betekenen dan alleen het verlies van directe werkgelegenheid. Het zou ook het verlies zijn van een kenmerkend deel van de Asser samenleving.

De Drentse PvdA-fractie is bezorgd over de maatschappelijke en economische effecten van een mogelijk vertrek van de NAM uit Assen, zo legt Bosch uit. ‘De PvdA ziet voor de NAM in Drenthe een potentieel belangrijke rol weggelegd in de energietransitie, vooral op de ontwikkelingen rondom waterstof. Daarmee is en blijft de NAM een belangrijke banenmotor in de regio Assen.’

Gezien de recente berichtgeving en de recente discussies in de Asser gemeenteraad over de positie en het mogelijke vertrek van de NAM uit Assen heeft de Statenfractie van de PvdA vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Zo wil de PvdA onder meer weten of het provinciebestuur de zorgen van de PvdA deelt en wat het college van GS gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat dit bedrijf voor Assen behouden blijft. Ook is de PvdA benieuwd hoe de ontwikkelingen bij de NAM passen binnen het economische ontwikkelperspectief voor de provincie Drenthe.