VRIES – Volgens de fractie van de PvdA heeft het college ‘geen streep gezet door het accommodatiebeleid’.  Aanleiding zijn berichten in de media, waarin volgens PvdA de indruk gewekt wordt dat de vorige colleges en raden er een potje van gemaakt hebben. PvdA vindt dat er niets mis is met de ambitie van het accommodatiebeleid met als doel scholen en andere belangrijke voorzieningen in de kernen zo goed mogelijk te huisvesten. Wel vindt de fractie dat sommige dorpshuizen goedkoper kunnen. PvdA wil de komende tijd in kaart brengen  waar de kernen van de gemeente behoefte aan hebben.