REGIO – De Partij van de Arbeid in de gemeente Tynaarlo organiseert op donderdag 7 maart een politiek café in Café Boelens te Eelde. Het café gaat over de ontwikkelingen op het terrein van de zorg, aangezien per 1 januari 2014 veel taken vanuit het Rijk naar gemeenten worden overgeheveld. Raadslid Anneke Lubbers hoopt namens de partij dat velen zich laten informeren over de gevolgen voor de burgers.

“We willen op deze avond van de burgers in onze gemeente weten waar ze tegenaan lopen,” aldus Lubbers. “We hebben de projectleider en de verantwoordelijke wethouder uitgenodigd en hopen de burgers goed te kunnen informeren. De vraag is namelijk of ze wel weten wat er per 1 januari 2014 met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gebeurt. Het gaat om een veelomvattende en ingewikkelde operatie, met de nodige gevolgen voor de gebruikers en de uitvoerders.” Lubbers hoopt op een hoge opkomst, zodat er een debat kan worden gevoerd met zoveel mogelijk betrokkenen. “Veel mensen weten nog niet dat er het een en ander kan gaan veranderen, denk ik. Door juist het debat met elkaar aan te gaan wordt iedereen rondom dit onderwerp op scherp gezet.”

Voor de gemeente Tynaarlo breekt er in dit opzicht een spannende tijd aan. De gemeente is namelijk aangewezen als pilotgemeente omtrent dit onderwerp. “De gemeente laat zien door deze pilot dat het zelf de regie in handen wil nemen. Het initiatief van de gemeente om zich aan te melden als pilotgemeente is vanuit deze gedachte goed te noemen.”

Het politiek café begint om 20.00 uur in Café Boelens in Eelde. Op de avond zelf zullen politici, werkers uit de zorg en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties aanwezig zijn. Naar verwachting zal het gebeuren rond 22.00 uur worden afgerond.