REGIO – Het kabinet heeft besloten om de maximumsnelheid op snelwegen terug te brengen naar 100 kilometer per uur. Deze rigoureuze maatregel dient de stikstofuitstoot te verminderen en moet stilliggende bouwprojecten weer van start laten gaan. De VVD heeft jaren geleden gepleit voor de verhoging van de maximumsnelheid en partijleider Rutte heeft gezegd: “Als we 130 km/h rijden, dan zijn we ook sneller op de bestemming dus dan is de uitstoot ook minder.” De Krant van Tynaarlo voelde de fractievoorzitter van ‘vroempartij’ VVD, Gezinus Pieters, aan de tand over de maatregel, die eigenlijk tegen de principes van zijn partij ingaan.

De grootste veroorzaker van de stikstofuitstoot is de landbouw met 94 miljoen kilo. Heeft deze maatregel zin volgens uw partij?

Dit is de eerste stap om dit razend ingewikkelde probleem op te lossen. Om er nu voor te zorgen dat er gebouwd kan blijven worden. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor de lange termijn.

De VVD streed juist een aantal jaren geleden voor het opschroeven van de maximum snelheid naar 130. Door Rutte zelf nog wel de ‘vroempartij’ genoemd. Dat moet wel heel erg zuur zijn toch?

Dit is een maatregel waar de VVD geen voorstander van is, maar we zijn nog veel minder voorstander van het omvallen van de bouwsector, met duizenden ontslagen tot gevolg. Want dat was een groot risico. Dit  moest gebeuren om een crisis te voorkomen.

Tegen welke dingen gaat de gemeente aanlopen bij het doorvoeren van de regel?

Ik denk niet dat met het doorvoeren van deze regel de gemeente tegen dingen aan gaat lopen.

Zijn er volgens u andere concrete maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen? Tynaarlo is immers een groene gemeente met veel boerenbedrijven.

Het is de bedoeling dat er meer maatregelen genomen gaan worden om de stikstofuitstoot te beperken. Het is op dit moment nog onduidelijk wat deze maatregelen zijn en wat de gevolgen voor de verschillende bedrijfstakken zijn.

Door de stikstofcrisis hebben veel bouwbedrijven het moeilijk. Bijvoorbeeld doordat vergunningen niet verstrekt worden, etc. We hebben in een van onze vorige uitgaven een bouwbedrijf uit de gemeente aan het woord gelaten. Deze erkent de problemen in de sector. Gaat deze maatregel het gemakkelijker maken voor de bedrijven in de bouwsector volgens u?

Het is de bedoeling van de genomen, en nog te nemen, maatregelen dat de vergunningverleningen weer op gang komt en er dus doorgebouwd kan worden.

100 op de snelweg is wel erg langzaam. Was 110 niet beter geweest?

Er is gekozen voor 100 op de snelweg, een dergelijke keuze is altijd discutabel,  maar 80 of 120 zou dat ook zijn geweest.

Hoe staat het met de handhaving van de regel?

Zoals met alle regels is de handhaving een zaak voor politie en justitie. Ik ga ervan uit dat er is over nagedacht en  er gehandhaafd  wordt.

Foto: www.tynaarlo.vvd.nl