EELDE – Onno de Jong, havenmeester van Groningen Airport Eelde, vindt de conclusie die onlangs in de media is getrokken dat de baanverlenging er waarschijnlijk niet komt ‘voorbarig’. In de Raad van State, die over de baanverlenging beslist, werd het onjuiste aantal omwonenden die hinder hebben van de baanverlenging aan de kaak gesteld, waarop een journalist van het Dagblad van het Noorden schreef dat dit aanleiding kan zijn om de hele baanverlenging af te blazen. "Dat die tellingen niet kloppen is niet zo verwonderlijk. Er zijn zoveel rapporten geschreven; daar kan dan een fout insluipen. Maar ik heb een positief gevoel over de uiteindelijke beslissing". De Jong verwacht over zes weken uitspraak van de Raad.