VRIES / EELDERWOLDE – De Raad van State heeft de raad van de gemeente Tynaarlo opgedragen met een betere onderbouwing te komen om de supermarkt te weigeren aan de Ter Borchsingel in Eelderwolde. De raad krijgt 26 weken de tijd om het besluit beter te motiveren. De hoogste bestuursrechter vindt dat de gemeente de behoefte aan appartementen niet heeft aangetoond. Ook heeft de raad onvoldoende gemotiveerd waarom de groene entree in het gevaar komt bij de bouw van de supermarkt. De projectontwikkelaars Heijmans en Hollestelle zijn naar de Raad van State gestapt, omdat de raad van Tynaarlo de zienswijze veranderde. Eerst was de gemeente voorstander van het plan, maar twee jaar geleden veranderde dat. De gemeenteraad vindt dat er op die plek beter appartementen gebouwd kunnen worden. Een enquête onder wijkbewoners geeft aan dat 75% van de wijkbewoners voor een komst van de grote Albert Heijn vestiging zijn.

De ondernemersvereniging Eelde – Paterswolde verzet zich tegen de plannen van de grootgrutter, die geëxploiteerd zou worden door Bun uit Almere. Volgens voorzitter Erwin Schlepers zouden de nieuwe plannen de koopkracht in de dorpskernen Eelde en Paterswolde verlagen. Een derving van inkomsten. Schlepers vertelt verder: ‘Ik heb nu geen idee wat er gaat gebeuren, of de raad met een betere onderbouwing komt. De bal ligt nu bij de gemeenteraad.’

Verantwoordelijk wethouder René Kraaijenbrink zegt ook dat de raad nu aan zet is. Na onderzoek is gebleken dat woningbouw nu belangrijker is. Kraaijenbrink: ‘Echter dat moet dus beter gemotiveerd worden.’ Verder snapt de wethouder wel dat de projectontwikkelaars de hoogste rechter heeft gevraagd om hier een oordeel over te vellen. ‘Je slaat eerst een koers in, dan worden er vergaande plannen gemaakt en vervolgens, ter elfder ure moet er toch iets anders gebeuren.’ Een kleine variant van een supermarkt zou voor de exploitant niet volstaan. Er is sprake geweest van 800 m2 in plaats van de beoogde 2000 m2. Echter de beoogde exploitant ziet daar geen heil in: ‘Dan wil zelfs de Spar er niet in.’

Op dit moment is er geen rol voor het college weggelegd. Ook fractievoorzitter van de grootste partij Leefbaar Tynaarlo, Jurryt Vellinga, geeft dat aan. Wat hem betreft zijn er twee keuzes voor de gemeenteraad. Vellinga legt uit: ‘Of dit is wat het is en ziet de raad geen gronden om opnieuw een besluit te nemen, of de raad is van mening dat de casus wel beter onderbouwd kan worden.’ Vellinga speculeert dat het wellicht verstandig is om zowel voor- als tegenstanders wederom aan het woord te laten en dat de raad verder debatteert en vervolgens tot een betere onderbouwing komt. Vellinga: ‘Zo blijkt dat het verkeersprobleem geen punt van zorg meer is, maar de ruimtelijke ordening wel.’ In het verleden zijn er aan de ene kant beloftes gedaan aan de supermarktondernemer in Paterswolde dat er geen extra supermarkt komt en aan de andere kant zijn er ook beloftes gedaan aan de omwonenden dat er een grutter in de buurt zou komen. Vellinga: ‘Voor de projectontwikkelaar is het wellicht interessant om de retail te combineren met appartementen.’ Echter bij navraag lijkt dus het aantal vierkante meters cruciaal te zijn voor de supermarkt. De plannen zijn tevens een onderdeel geweest van de verkiezingen van de gemeenteraad, drie jaar geleden. De partijen die voor de plannen zijn hebben een zetel minder gekregen en de partijen die tegen zijn een meer. Na het zomerreces zal het dossier met spoed behandeld worden. Het dossier is in ieder geval geen issue bij de volgende verkiezingen, want de gemeenteraad moet binnen een half jaar weten wat zij gaan doen.