Noord-Drentse ijsclubs bij 125-jarige ‘Aol Gloep’ in Vries

VRIES – De bestuurders van de Noord-Drentse Natuurijsverenigingen waren afgelopen dinsdag op bezoek bij ijsvereniging ‘Aol Gloep’ in Vries.  De ijsbaan was deze winteravond perfect in het licht gezet in het prachtige bos, nabij het zwembad van Vries. Elk jaar heeft elke ijsvereniging niet alleen haar jaarvergadering, maar oriënteren de bestuurders, die allen lid zijn van de KNSB, zich ook op nieuwe mogelijkheden en kansen voor hun vereniging. Het leren en stimuleren van elkaar is de basis van deze jaarlijkse bijeenkomsten. De voorzitter van de IJsvereniging ‘Aol Gloep’, Harm Bonder, gaf een uitgebreid overzicht over de lange historie van de ijsclub, die in 1888 is opgericht. Eerst was de ijsbaan bij ‘koffiedik’ waar nu de Basisschool staat en wedstrijden waren vaak op het Noord Willemskanaal. In 1948 kon de huidige locatie gehuurd worden en in 1954 kwam er een houten kantine-keet uit Haren. Aol Gloep was eerder een Eendenkooi en is nu de schitterende ijsbaan van Vries. De huidige kantine komt deels voort uit materialen van de oude huishoudschool. En niet alleen de baan ligt er prachtig bij, ook de kantine is een juweeltje. Wie goed heeft gerekend, heeft het juist, dit jaar viert Aol Gloep haar 125- jarig jubileum en wel op 14 december vanaf 14.00 uur. Het regenwater wordt zeer ingenieus op de baan gelaten via allerlei kanaaltjes, die door geheel Vries lopen. En bij langdurige droogte is er ook nog een Nortonput (uit de ‘Koude Oorlog’) welke ‘stand-by’ staat om de baan perfect op water (ijs) niveau te brengen. De spreker op deze avond was  Rieks Lubek van de KNSB Gewest Drenthe. Het onderwerp was: verzekeringen via de KNSB, Wet & Regelgeving, Stichting Waarborgfonds en de Eco Taks. Met name de veiligheid en het voorkomen van risico´s kregen veel aandacht. Ook werd de belangstelling voor een nieuwe cursus ijsmeester gepeild en de voordelen benoemd die de KNSB kan bieden aan alle aangesloten ijsverenigingen. Dit was een zeer leerzame uiteenzetting waarbij opviel dat het zeer zinvol is voor alle leden om even te gaan surfen op de site van de KNSB.  Lubek kreeg een schitterende toespraak en bloemen van de nieuwe voorzitter van deze “Rayonhoofden”- bijeenkomsten, Evert Jan Beetstra (voorzitter van de ijsver. Langelo).  Tijdens het slot van de vergadering werden de vaardigheden van de ijsmeesters aan elkaar uitgewisseld, waardoor iedereen in Noord-Drenthe de komende winter weer mag rekenen op prachtig ijs met bijpassende ‘Koek en Zopie’. Uiteraard werd er veel aandacht geschonken aan de techniek: Vries had haar gehele machinepark prachtig in de spotlights gezet en gaf aan alle regio bestuurders een schitterende inkijk in haar 125 jaar jonge ‘ijskeuken’ met een schat aan positieve ervaringen. Ook werd stilgestaan bij: vergunningen, veiligheid, gezondheid, milieu, energievoorzieningen, sociale hygiëne, opleidingen, schoolschaatsen en de begeleiding van de jeugdige schaatsers op de kunst- en natuurijsbanen. IJsvereniging Aol Gloep heeft er zeker aan bijgedragen dat de ijsmeesters de komende maanden maar één ‘zelfverzekerd’  verlangen hebben, een zeer strenge winter met veel ijspret. De volgende Rayonhoofden- vergadering is op dinsdagavond 18 november 2014 bij de ijsvereniging “Yde de Punt” met haar prachtige gelegen natuurijsbaan aan de Breukenweg (vlakbij de Duinstraat) te Yde. De grote vraag blijft natuurlijk, wanneer komen al deze regionale “Rayonhoofden” nu echt in actie, de eerste nachtvorst hebben we immers al gehad.

 

125 jaar AOL groep-01