VRIES – Ik wil u laten weten dat ik de overbuurman Van Zanten ga aanklagen wegens smaad en laster. Helaas zie ik mij genoodzaakt dit te doen, omdat de man in het in de vorige week gepubliceerde interview met hem uitsluitend leugens heeft vermeld die mij schaden. Erg vervelend allemaal, maar ik kan dit niet over me heen laten gaan. Waarom van Zanten dit heeft gedaan? Ik weet het niet! Ik ken de man amper. Hij en zijn vrouw wonen hier, naar ik schat, ongeveer twee jaar.

Als eerste beweert hij dat ik een handtekeningenactie in de buurt gehouden zou hebben. Dit is een leugen! Sterker nog, ik heb op geen enkele wijze om steun gevraagd in de buurt. Ik vind namelijk dat dit uitsluitend mij en Shabo aangaat. Ten tweede heeft hij gezegd dat ik de slaapkamer voor onze zoon aan de achterkant had moeten bouwen. Hoe kan de man zo’n uitlating doen? Hij is nog nooit in onze woning geweest? Hij weet helemaal niet welke mogelijkheden wij hadden om een aangepaste slaap- en badkamer voor onze zoon te realiseren, die ook nog eens goedgekeurd moest worden door de gemeente! En dan durft hij ook nog te beweren dat het ons om het geld zou gaan. Hij weet helemaal niet wat het ons heeft gekost. En denk je dat de gerealiseerde slaap- en badkamer een meerwaarde voor de woning oplevert? Het tegendeel is waar. Wij hebben onze woonkamer destijds opgeofferd om een deugdelijke voorziening te creëren voor Tom. Wij hebben nu uitsluitend nog een eetkamer en serre.

Ook stelt hij dat ik een tijdje geleden een feest op straat gehouden zou hebben. Een keiharde leugen! Waar haalt de man deze onzin vandaan? Hij zou zich hevig moeten schamen!

De uitlatingen over de rapportage van SAOZ waren ook niet echt verstandig. Als je er geen verstand van hebt, moet je ook geen onjuiste beweringen doen. Het gaat er namelijk om hetgeen op grond van de opeenvolgende planologische regimes maximaal kon en kan worden gerealiseerd, ongeacht de vraag of verwezenlijking heeft plaatsgevonden of nog zal plaatsvinden.

Ik heb nog nooit bij de politie een klacht heb neergelegd wegens welke vorm van overlast kan ook. Als er sprake was van overlast, welke dan vaak bestond uit hevig geschreeuw of gelach, dan ging ik even naar buiten om te vragen of het iets minder luid kan, omdat onze gehandicapte zoon Tom hier hevig van schrikt en overstuur raakt. Hier geeft men dan ook wel gehoor aan, maar het is vaak op dat moment natuurlijk al te laat.

Als laatste wil ik vermelden dat de toegekende schade-uitkering van € 3200,- slechts een klein deel is van de werkelijke waardevermindering van ons huis. Een makelaar vertelde mij dat ik rekening moet houden met een waardevermindering van 20-25%. We hebben het dan over een bedrag van tussen de € 75.000-€ 100.000,-  Wie zijn dus eigenlijk de zwaarst gedupeerden? Juist, wij!

Nogmaals, ik vind het erg vervelend dat er op deze manier geen einde komt aan dit conflict, maar van Zanten laat mij geen keuze.

Jacques Stienstra