VRIES – De zomeractiviteiten van Bridgeclub Vries trokken veel deelnemers! Deze werden zoals gebruikelijk georganiseerd door Gerard van Ouwendorp en Martin Lammerts; zij zijn ook verantwoordelijk voor de technische leiding van de clubavonden en van Mamibri, de reguliere maandagmiddag in het speelseizoen bridgesoos (ook voor niet-leden). Gespeeld werd in de Grote Zaal van “Onder de Linden” in Vries. Zomerbridge (donderdagavond) telde 12 afleveringen met in totaal 856 deelnemers, dat is een recordgemiddelde van 71 deelnemers per zitting.  De laagste opkomst was op 2 juli; door hoge temperaturen en dreigend noodweer waren er toen slechts 32 deelnemers. Op de laatste avond (27 augustus) waren er meer belangstellenden dan we konden plaatsen, waardoor mensen teleurgesteld moesten worden. Dat het evenement populair is in de wijde omtrek, bewijst de deelname, vooral door niet-leden van BC Vries. Bij Zomerbridge worden de sterkere paren ingedeeld in de A-lijn, de overige paren in de B- en C-lijn. Opvallend is, dat de A-lijn telkens voor minstens de helft uit leden van BC Vries bestond, terwijl in de andere lijnen de “zomergasten” de overhand hadden. De A-lijn speelt met computergeschudde spellen (de spelverdeling wordt bij de uitslag op de website van BC Vries vermeld), in de andere lijnen worden de spellen met de hand geschud. Er waren elke keer diverse prijzen (meestal vier per lijn). Enkele prijsjes werden beschikbaar gesteld door Piet Bijmold, terwijl Hedzer Henning nog een aantal poedelprijsjes (groenten uit de Dorpstuin te Vries) leverde. Mamizo (maandagmiddag) werd in de zomermaanden 14 maal gespeeld en trok 408 deelnemers, dat is gemiddeld 29 spelers per zitting. De charme van de maandagmiddagsoos is, dat je zonder partner kunt komen en toch bijna altijd kunt spelen. Naast de “vaste” deelnemers aan de maandagmiddagbridgesoos kwamen ook veel beginnende bridgers uit Assen (van de “Achillesgroep” van BC Assen35) en Vries oefenen. Enkele ervaren leden van BC Vries hadden zich bereid verklaard om gekoppeld te worden aan beginnende bridgers. Bridgeclub Vries dankt alle deelnemers voor hun komst en hoopt hen het volgend jaar weer terug te zien. Natuurlijk zijn zij ook welkom als lid van BC Vries of bij Mamibri (maandagmiddagsoos). Voor meer informatie over BC Vries: www.nbbclubsites.nl/club/13024 of zoek: BC Vries op Google