VRIES – Remedial Teaching Praktijk Vries staat ook in de startblokken voor het schooljaar 2013/2014! Deze net gestarte frisse onderneming is klaar voor het nieuwe schooljaar….. maar wat is nu remedial teaching?

Remedial Teaching is begeleiding voor kinderen die meer tijd nodig hebben om zich de lesstof eigen te maken of hierbij andere strategieën nodig hebben. Er kan hulp worden geboden bij lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden.

Uw kind individueel begeleid. De begeleiding is afgestemd op wat uw kind nodig heeft en op die wijze aangeboden die het beste past bij uw kind. Een optimaal leerresultaat kan worden behaald wanneer uw kind zich veilig voelt, vandaar ook dat de locatie en tijdstippen niet vast staan. De lessen worden gegeven bij u thuis of in de praktijkruimte. In overleg met de school kan ook op locatie les gegeven worden. Samen kijken we naar de wijze waarop uw kind leert.

Met een 12,5 jarige dienststaat als groepsleerkracht, intern begeleider, rugzakbegeleider (LGF) en remedial teacher te hebben gewerkt heb ik een schat aan ervaring opgebouwd. Met de nodige cursussen en specialisaties mag ik mij nu zelfstandig remedial teacher noemen. Ik ben gecertificeerd behandelaar sleeplezen@ en ik ben ingeschreven bij de Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers (LRBT). Daarnaast blijf ik op de hoogte van de huidige ontwikkelingen door opleidingen te volgen.

Wanneer blijkt dat je kind op school moeite heeft om mee te komen met de groep is het vaak zoeken voor de juf, de ouder maar ook zeker het kind zelf! Het liefst zie je als ouders je kind “gewoon” mee doen maar wat als dat niet vanzelf gaat?

Neem vrijblijvend contact op of bezoek de website voor uitgebreidere informatie. www.remedialteachingpraktijkvries.nl. Ook voor de inzet van uw PGB budget.