TYNAARLO – Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in Vries € 1542,05 Tynaarlo € 665,54 Donderen eo € 459,59 Zeijen eo € 609,50 Yde  de Punt € 270,00 Taarlo eo € 344,17  voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 16 t/m 21 maart 2015 is in totaal  € 3890,85 euro opgehaald.  Hiermee levert men een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.