YDE – Het ‘oude’ dorpshuis in Yde moet leeg. Daarom is er op zaterdag 24 augustus een rommelmarkt. Omdat Yderhoes gaat verhuizen naar het nieuwe Multi Functionele Centrum bij de basisschool wordt alles wat niet mee kan verkocht. En dat is nogal wat. Zo is er de mobiele bar, barkrukken, meubilair, het poolbiljart, een piano, serviesgoed en boeken. Margret Hofstee van Ydershoes: “ Jammer genoeg kunnen we niet alles meenemen. De jeugdsoos bijvoorbeeld komt in het nieuwe handenarbeid lokaal van het MFC. Ik ben benieuwd of we alle discoverlichting en de grote televisie kunnen ophangen.” De twee wedstrijdbiljarten die in Ydershoes staan gaan wel mee naar het MFC. Locatie: Norgerwerg 133, Yde. Tijd: van 10.00-16.00 uur.