TYNAARLO – In december voerde de Stichting Tynaarlo – West-Timor verschillende acties om geld in te zamelen voor het slaan van waterputten op West-Timor. En succesvol, zo bleek! De acties werden van harte omarmd door de bevolking van gemeente Tynaarlo: er kwam een totaalbedrag binnen van maar liefst ruim 4000 euro. Een groot succes volgens de Stichting!

Deze statiegeldactie is van start gegaan in Eelde-Paterswolde, waar de inwoners de hele maand december statiegeldbonnen van ingeleverde flessen konden doneren. In de C1000 stond ruim drie weken een zuil waarin de bon gedeponeerd kon worden. Bij de Albert Heijn was gedurende drie zaterdagen een informatiestandje aanwezig, waar inwoners hun bon in konden leveren. Het leverde naast die bonnen, ook hele leuke en hartelijke gesprekken op over het werk van de stichting. Ook hier kwamen verschillende spontane giften binnen. De actie wordt vervolgd in meerdere supermarkten in de gemeente.

Ook was er een wijnactie. Belangstellenden konden een pakketje wijn voor de feestdagen kopen, met daaraan gekoppeld een bijdrage voor het goede doel. Dat leverde een enorme bestelling op en daarmee een goede bijdrage voor de waterputten. Waarvoor onze hartelijke dank!

De Stichting Tynaarlo – West-Timor helpt mensen een begin te maken, zodat ze daarna op eigen kracht verder kunnen. Met niets kun je nu eenmaal niets. Allereerst is water nodig. Water betekent niet meer uren te hoeven lopen om water te halen. Kinderen kunnen naar school. Er kunnen gewassen verbouwd worden. Er is minder ziekte. Kortom, water biedt hen een perspectief! Uw donatie is ook van harte welkom op rekening 15.46.41.464.