VRIES – Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet van kracht. Deze wet biedt de gemeente

ruimere mogelijkheden om een eigen beleid te gaan voeren ten aanzien van de zondagopenstelling

van winkels. Tot voor kort was er openstelling op maximaal twaalf zondagen per jaar mogelijk en een

zondagavondopenstelling voor twee supermarkten. Van de mogelijkheid die de oude wet bood ten aanzien van de toerismebepaling is in Tynaarlo geen gebruik gemaakt. De huidige Winkeltijdenverordening van Tynaarlo dateert van 1998 en is gebaseerd op de oude wetgeving. Deze winkeltijdenverordening van Tynaarlo is echter niet in strijd met de nieuwe wet. De gemeente Tynaarlo zal onderzoeken of nieuw beleid wenselijk is en betrekt daarbij onder meer de OFGT, het overkoepelende orgaan van de ondernemersverenigingen in de gemeente.