TYNAARLO – Er is ruimte voor het bouwen van woningen in de gemeente Tynaarlo. Dat blijkt uit de resultaten van het woningmarktonderzoek van Companen die het college van B&W vandaag bekend maakten.
In de periode van 2018-2028 verwachten de onderzoekers dat de gemeente Tynaarlo gaat groeien met zo’n 470 tot 770 huishoudens. Dat wordt mede veroorzaakt door krapte op de woningmarkt in Groningen Stad. Met name Eelde-Paterswolde en Zuidlaren profiteren hiervan. Ook in Vries is beperkte ruimte voor uitbreiding. Naar verwachting is het grootste deel van de vraag naar woningen afkomstig van 65-plussers.
Bij de bouw van sociale huurwoningen merkt de wethouder op dat er getalsmatig genoeg sociale huurwoningen zijn in Vries, maar dat de woningcorporaties voor een kwalitatieve opgave staan. Vemer: “Door nieuw te bouwen kan de woningcorporatie werken aan een gevarieerd, duurzaam en levensloopbestendig huuraanbod.” Bovendien kunnen de bestaande huurhuizen -die hierdoor vrijkomen- gerenoveerd worden, of plaats maken voor nieuwbouw.

Woningcorporatie Woonborg onderschrijft de uitdagingen voor de Vriezer woningmarkt in het onderzoek. Directeur Esther Borstlap zegt dat zij er graag samen met de gemeente mee aan de slag gaat. “Op korte termijn starten we, in samenwerking met de gemeente, alvast met het bouwen van woningen op onze eigen grond aan de Tynaarlosestraat. En op langere termijn mogelijk ook bij de ontwikkeling van Vries-Zuid.” In 2019 voert de corporatie een woningmarktonderzoek uit in haar héle werkgebied. Wanneer dit is afgerond kan Woonborg precies aangeven hoe haar bijdrage aan Vries en andere dorpen er verder uit gaat zien.
In Zuidlaren zien de onderzoekers met name een vraag naar voor vrijstaande woningen. Daarnaast is er ruimte voor starterswoningen en ouderen die gelijkvloers willen wonen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat veel mensen hun verhuiswensen lang niet altijd in de praktijk brengen. Bij jongeren hangt dit vaak samen met de financiële mogelijkheden. Bij senioren heeft het meestal te maken met de kwaliteit van het aanbod (staat van de woning, onderhoudsarm/-vrij, levensloopbestendig) dat niet aansluit bij hun wens. Gezinnen zijn over het algemeen op zoek naar ruime koopwoningen. De opdracht voor het woningmarktonderzoek werd eind vorig jaar verstrekt.