ZUIDLAREN – Onlangs trad het Russisch Byzantijnskoor op voor de Raad voor Ouderen. Dit gebeurde onder leiding van Cas Straatman. Onder het toeziend oog van meer dan vijftig bezoekers speelde het koor prachtige liederen, iets wat door de aanwezigen werd gewaardeerd. Het repertoire dat het koor deze avond ten gehore bracht werd bijzonder hartelijk ontvangen. De dirigent kondigde de liedjes op een bijzondere ludieke wijze, wat door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd. Hierdoor ontstond een heel gemoedelijke en ongedwongen sfeer. De liederen werden acapella gezongen en voor het grootste gedeelte in het Russisch. De nadruk lag ook deze avond op het liturgisch repertoire van de Russisch orthodoxe kerk. Ondanks de wat minder goede akoestiek in de zaal was de reactie; voor herhaling vatbaar, maar dan in bijvoorbeeld een kerk. Meer informatie over deze uitvoering of andere informatie van de Raad voor Ouderen is te vinden op www.rvo-zuidlaren.nl.