ZUIDLAREN – De schaapskudde komt ook dit jaar weer naar Zuidlaren, op zaterdag 23 mei om 13.30 uur. Sinds 2012 zet de gemeente Tynaarlo deze natuurlijke grasmaaiers in met als doel meer diversiteit in kruiden te krijgen, minder schade aan fauna, moeilijk bereikbare locaties efficiënter beheren en daarnaast is een kudde schapen aantrekkelijk voor omwonenden en recreanten. De kudde wordt steeds verplaatst, overal staan ze drie keer. De schapen mogen niet gevoerd en -pas op-er staat stroom op het hek. De kudde bestaat uit zeldzame  schapenrassen namelijk het Drentse Heideschaap en de Schoonebeeker. Van oudsher worden deze rassen gebruikt op de Drentse heidevelden. Het zijn sobere, taaie rassen met weinig ziektes. Het Drentse Heideschaap heeft een rank postuur, een lang harige vacht en een lange staart.
De vacht kan verschillende kleuren hebben, maar de meest voorkomende is gebroken wit. Bij dit ras hebben zowel de vrouwtjes (ooien) als de mannetjes (rammen) horens. Bij de ooien zie je iets gebogen horens naar achteren gericht , maar de rammen hebben prachtige in krul gevormde horens.
De ooien krijgen in het voorjaar 1 à 2 lammeren. Daarbij is hulp nagenoeg overbodig, daar de lammeren klein van stuk zijn. De Schoonebeekers lijken qua uiterlijk sterk op het Drentse Heideschaap. Zelfde lange vacht en staart alsmede kop. Alleen zijn ze groter en hebben de ooien geen horens. De rammen hebben stompjes als horens. Ook bij dit ras krijgen de ooien 1 à 2 lammeren nagenoeg zonder hulp. Beide rassen hebben op het punt van uitsterven gestaan, toen de kuddes overbodig werden in Drenthe.
Gelukkig werd een klein aantal behouden, en is men daarmee weer gaan fokken. Er zijn nu weer redelijke aantallen ,maar nog steeds zeldzaam waaronder de kudde in de gemeente Tynaarlo.
De kudde wordt feestelijk onthaald in Zuidlaren.  De herder zal met de kudde aankomen via de Leemkuilenweg.
Er wordt een erehaag gemaakt vanaf de Zuiderbrink. Alle kinderen en hun ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Misschien kunnen de kinderen hun lievelingsknuffel meenemen om de schapen zich thuis te laten voelen? Natuurlijk is er tijd om vragen te stellen aan de herder en met de schapen op de foto te gaan.