De Welterberg is van De Vijverstee

VRIES – Leerlingen van groep 7 van OBS De Vijverstee hebben voor een jaar natuurgebied ‘De Welterberg’ geadopteerd. Siebren Zijlstra, vrijwilliger Landschapsbeheer IVN gaf vorige week donderdag tekst en uitleg.

Zijlstra was jarenlang verbonden aan de Vriezer school en is nu met pensioen waardoor hij tijd heeft voor Landschapsbeheer. Maar Wiebren Zijlstra kreeg maar vijftien minuten voor zijn verhaal, omdat er in de klas een volgende activiteit wachtte. In die vijftien minuten legde Zijlstra de kinderen uit dat de natuur niet zonder hulp kan. Al vijf jaar probeert IVN door middel van activiteiten op school de jeugd bij de natuur te betrekken. Dit jaar is dat het adopteren van de Welterberg, een heideveldje met zeven landgeiten. Staatsbosbeheer, eigenaar van het gebied vond het plan geweldig. "En dus is de Welterberg nu van De Vijverstee", vertelde Zijlstra aan de klas. Zijlstra gaf aan wat de kinderen allemaal gaan doen. "Het opschonen en onderhouden van de boompjes die anders groeien tot bos, waardoor het heideveld verdwijnt. Jullie gaan de boompjes knippen, zagen, enz. Maar ook de grafheuvels in het gebied restaureren en zelf dingen van hout maken. Daarnaast zal ik vertellen over de flora en fauna en de geschiedenis van de grafheuvels. En aan het eind een speurtocht met opdrachten. We gaan volgende week donderdag voor het eerst naar De Welterberg. Het zou leuk zijn als ouders en opa’s en oma’s meegingen". Na zijn kort maar krachtige betoog en het symbolisch- een houten medaille – overhandigen van de ‘berg’ was er geen tijd meer om vragen te stellen, want er stond een spreekbeurt op het lesprogramma. En die ging over…het Wereld Natuur Fonds. Staatsbosbeheer vertelt op school 006