TYNAARLO – Vanaf 2005 werkt de Stichting Vrienden Tynaarlo Kalmunai samen met haar partnerorganisatie ECDO (Educational and Cultural Development Organisation) in Sri Lanka voor de verbetering van het onderwijs in de stad Kalmunai aan de ooskust van het land. Door acties op obs De Vijverstee, bijdragen van de gemeente Tynaarlo en van particulieren, verkoop van speelgoed uit Sri Lanka en donaties van bedrijfsfondsen onder andere van de RABObank en de OVIV is er in totaal € 47.847.- opgehaald voor de bouw van een bibliotheek. Hier worden vooral school- en studieboeken uitgeleend, die ouders zelf niet kunnen betalen. De bibliotheek is ontworpen en gebouwd door de mensen in Kalmunai, de stichting heeft gezorgd voor de financiën. Op 7 november 2010 is deze bibliotheek geopend. Het gebouw is inmiddels volop in gebruik. Wel is er nog veel geld nodig voor de inrichting van de bibliotheek. Daarom zijn de activiteiten van de stichting en van ECDO in 2011 volledig gericht op het verwerven van fondsen voor studie- en schoolboeken, computers en meubilair. ECDO richt zich met haar begroting ook op andere lokale en internationale instanties. ECDO legt heldere en gedetailleerde verantwoording af aan SVTK over haar uitgaven en activiteiten. Als men het project wilt ondersteunen, dan kan er een bijdrage gestort worden op bankrekening nr. 3385396 ten name van Stg Vrienden Tynaarlo-Kalmunai te Vries. Voor meer informatie: zie de website www.tynaarlo-kalmunai.nl en die van ECDO: www.ecdosrilanka.org. Of bellen naar Kees Langeveld, tel. 0592-543951.