Raad voor Ouderen Zuidlaren bezig met ledenwerfactie

ZUIDLAREN – Raad voor Ouderen Zuidlaren behartigt de belangen van ouderen. Momenteel is de vereniging bezig met een ledenwerfactie. Door uiteenlopende redenen is het ledenaantal achteruit gegaan.

De actie heeft tot nu toe vijftien nieuwe leden opgeleverd. “Maar we kunnen zeker nog meer mensen gebruiken; we zouden graag een verjonging zien”, vertelt secretaris Pieter van Dijk. “Bij ouderenverenigingen vallen nogal wat mensen weg door overlijden, verhuizing en dergelijke. De seniorengroep wordt wel eens negatief belicht, alsof ze ‘afgeschreven’ zijn. Ze spelen juist een volwaardige rol in onze samenleving”. De vereniging, die opgericht is in 1987, behartigt de belangen van inwoners van 55 jaar in Zuidlaren, Midlaren, De Groeve, Zuidlaarderveen, Schuilingsoord en Westlaren. De Raad voor Ouderen is actief op vele gebieden, zoals het organiseren van voorlichtingsavonden over en voor senioren. Van Dijk: “Een afvaardiging van de raad neemt regelmatig deel aan diverse overlegorganisaties zoals de Werkgroep Senioren Gemeente Tynaarlo (WSGT), stichting Trias en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierin komen onder andere zaken aan de orde als huisvesting senioren, ouderen educatie, verkeersveiligheid, vervoer, goede bereikbare voorzieningen en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Onze leden worden geïnformeerd over al deze zaken. Informatie krijgen leden ook via het bulletin ‘Aoldern Neis”. Naast veel informatie wordt ook een stukje gezelligheid niet vergeten”. Mensen die van mening zijn dat er aan de groep senioren meer aandacht moet worden geschonken kunnen zich aanmelden als lid van deze vereniging. De contributie wordt bewust zeer laag gehouden. Lid worden kan door te bellen met 050-4096673 of per e-mail penmvandijck.com