Vrouwen van Nu Vries

VRIES – De museumclub van de Vrouwen van Nu Vries bezocht op een van die mooie nazomerdagen van september het Drents Museum. Deze keer stond de expositie “De Dode Zeerollen” op het programma. De groep hoefde niet achter de lange rij aan te sluiten voor de nieuwe entree van het museum, maar kon gebruik maken van de oude hoofdingang. Tegenover die oude ingang staat Sisyphus ook die ochtend in de stralende zon op het gras, zwoegend met het zware stuk marmer op zijn rug de heuvel op. Dit houten beeld van Sisyphus is in 2008 gemaakt door Gert Sennena, de veelzijdige Groninger kunstenaar. Het hout kwam van een van de bomen die voor het Drents Museum stond. Op diezelfde plek is het beeld geplaatst. Even in het kort de mythe: Sisyphus verraadt Zeus, de vader der goden, en deze straft hem door hem de Dood te sturen. In het schimmenrijk moet Sisyphus een groot stuk marmer een heuvel oprollen. Maar telkens wanneer hij bijna boven is, rolt de steen naar beneden en moet hij opnieuw beginnen. Zo komen we aan de uitdrukking “sisyfusarbeid verrichten” en dit staat voor werk dat je vergeefs blijft verrichten. Een paar duizend jaar geleden is er ook gezwoegd door de mensen die teksten op rollen hebben geschreven. Een paar fragmenten van die rollen die in grotten bij de Dode Zee ontdekt zijn, zijn nu in het Drents Museum te zien. Van heinde en verre komen de mensen naar Assen om deze tot de verbeelding sprekende expositie te zien. De vrouwen van de museumclub luisteren en kijken ademloos naar het verhaal en de beelden over de Dode Zeerollen en de tijd waarin de rollen gemaakt zijn. Maar ook naar de verhalen die er op staan waaruit ook op te maken is hoe er die tijd geleefd werd. Niet alleen de fragmenten van de rollen zijn te zien in Assen, ook voorwerpen uit die tijd staan tentoongesteld. Ook is er veel informatie over de vondst van de rollen zo vele eeuwen later dan dat zij gemaakt zijn. Ook wordt duidelijk waarom de Dode Zeerollen in de grotten van Qumran aan de Dode Zee verborgen zijn tijdens de Joodse opstand tegen de heersers uit Rome. Het onderzoek naar de ontcijfering van de rollen is ook te volgen. Ook t wordt er aandacht besteed aan de betekenis van de teksten voor de tijd waarin wij nu leven. De vrouwen hebben natuurlijk de grote tempelsteen nog even aangeraakt, want dat brengt immers geluk. Na afloop van het bezoek schijnt nog steeds de herfstzon en ook Sisyphus zwoegt en zwoegt maar door de heuvel op met het stuk marmer nog steeds op zijn rug.