TYNAARLO – Onlangs hebben negen pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties Skid en Trias uit Tynaarlo het certificaat van de training voorleescoördinator ontvangen. De training werd verzorgd door de Bibliotheek Tynaarlo en maakt onderdeel uit van BoekStart in de kinderopvang, een initiatief van Kunst van Lezen in opdracht van het Ministerie van OCW. Op de foto: Johanna Vrieling (kdv Trias Ieniemienie), Ian Boerma (kdv Trias Dikkie Dik), Silvia Rijskamp (kdv Trias Woelwaters 1), Riet Cerpentier (kdv Trias Woelwaters 2), Annemiek ten Hoonte (psz Trias Klain Grut en Hummelhoes), José Vogelvanger (kdv SKID Hobbelpaard). Niet op deze foto, wel gecertificeerd via de training in Midden Drenthe:
Gerdes Hulsebosch (kdv SKID Liedekijn)en Rennie Bouma (kdv SKID Kiekgat)