YDE – Op vrijdag 23 oktober start de COW weer met haar winterspelmiddagen voor senioren. Men kan meedoen met klaverjassen, sjoelen, rummikuppen of jokeren. Komend seizoen staan er weer 6 spelmiddagen op het programma op diverse plaatsen in de voormalige gemeente Vries. Op 23 oktober wordt gestart in Yders Hoes is Yde. Wil je meedoen? Geef je dan op via Trias: 0592 – 338 938 (Vera Lolkema) of kom naar Yders Hoes. Aanvang: 12.45 uur.