YDE – OBS de Duinstee hield afgelopen vrijdag een sponsorloop om bij te dragen aan de nieuwe multifunctionele accommodatie ‘Ydershoes’. De school zal onderdeel uitmaken van het nieuwe pand en de sponsorloop levert een mooi bedrag op voor het gebouw. De loop werd geopend door Sem Schilt. Naast de sponsorloop heeft de school diverse giften ontvangen om een nieuw schoolplein te realiseren.

 

Sponsorloop Yde