EELDE – Het bloemenperk dat een lokale hovenier in maart van dit jaar als spontaan burgerinitiatief aanlegde op de hoek van de Esweg/Burg J.G. Legroweg in Eelde heeft nogal wat opschudding veroorzaakt. Zonder vergunning een stuk groen anders inrichten is volgens de gemeente Tynaarlo verboden.

Hier hoeft het als het aan Marcel Elzerman Elzerman (Leefbaar Tynaarlo) en Henk Middendorp (CDA) ligt niet bij te blijven. Waar beide partijen in de gemeente Tynaarlo niet allebei de lakens uitdelen, trekken ze op het punt van burgerinitiatieven wel gelijk op en dat helpt de zaak snel vooruit. ‘Ik had de situatie intern al aangekaart wat we hiermee moesten, maar ik ga de vraag ook niet kapen als die al door een ander is gesteld’, vertelt Elzerman. ‘We waren officieel tegelijk’, vult Middendorp aan. Zowel Elzerman als Middendorp kijken vrijwel identiek naar de ontstane situatie en lopen ook niet ver bij elkaar vandaan als het gaat om de juiste oplossing. ‘Florahof-eigenaar Erik Ubels wilde Eelde als bloemendorp weer op de kaart zetten en daar heeft hij een soort guerrilla-actie voor opgestart in maart door een bloemenperkje aan te leggen in de openbare ruimte. De violen zijn vervolgens doodgegaan en toen heeft hij opnieuw iets geplant, waarop de gemeente in actie kwam. Het moest verwijderd worden voor een bepaalde datum, omdat het niet is toegestaan’, vertelt Elzerman.

Middendorp kan het verbod niet goed duiden, al realiseert de fractievoorzitter van het CDA zich wel degelijk dat er regels gelden in de openbare ruimte. Niettemin moet je daar van af kunnen wijken als de situatie erom vraagt en die politieke lenigheid is er op dit moment nog niet stelt Middendorp. ‘De hele raad heeft gezegd dat je burgerinitiatieven moet steunen. Iemand doet iets met goede intenties en dan kun je daar heel juridisch op reageren, maar je kunt je ook afvragen of er een bedoeling achter zit. De reactie die wij op dit initiatief zagen vonden wij heel rücksichtslos en daarnaast zit er iets veel groters achter. Wat is er nu mis mee als een particulier, een wijk, een bedrijf, of een dorp zegt dat ze het onderhoud voor hun rekening willen nemen. Dan komt het er gewoon op neer dat de gemeente betaalt voor het groenonderhoud dat wordt uitbesteed aan nieuwe partijen en dat kan in sommige gevallen zelfs nog wel goedkoper. Wij zijn ervan overtuigd dat het dan mooier en biodiverser wordt en ik denk dat iedereen na verloop van tijd veel gelukkiger is in zijn of haar eigen omgeving.’ Elzerman onderschrijft de oplossing, maar geeft tegelijkertijd aan dat er in al het tumult niemand daadwerkelijk iets fout deed. ‘Het initiatief van Ubels is prachtig, alleen er moet op een andere manier naar worden gekeken. Je doet niets verkeerd als het gaat om verkeersveiligheid, je vernielt geen zaken. Dit is een positieve ludieke actie en ik denk dat we dit soort initiatieven ook op de juiste waarde moeten schatten. Dit is vooral een uitnodiging aan de wethouder om dit dossier op een goede manier op te pakken. Wat zit hier in voor ons, want kunnen we bijvoorbeeld minder geld uitgeven aan groenbeheer? In deze situatie zitten zoveel winstpunten, maar je moet ze wel willen pakken. Wij hebben schriftelijk vragen gesteld en ik hoop dat er vanuit het college richting de ambtenaren een duidelijk signaal wordt afgegeven. Neem een proactieve houding aan ten aanzien van burgerinitiatieven en ga met de betrokken hovenier in gesprek. Wat is zijn verhaal en hoe ziet hij het voor zich?’

Middendorp hoopt dat de boodschap overkomt en het wellicht een les kan zijn voor de aanpak van burgerinitiatieven binnen de gemeentegrenzen. ‘Het college komt straks met een reactie. Daar vinden wij wat van, want het kan heel gunstig zijn of we zijn er minder tevreden mee. Dan agenderen we de brief in de raadsvergadering met een duidelijk doel voor ogen. Het belangrijkste punt voor ons is dat wij geloven in kracht van de maatschappij. We hebben ons al eerder sterk gemaakt voor een buurtbudget of dorpsbudget. Dat idee haalde het niet, maar wellicht kunnen we in deze kwestie meer medewerking verwachten en laten we alles wat binnen de sfeer van vergunningen speelt even voor wat het is. Een goed idee moet een kans verdienen! Zo simpel is het voor ons.’ Onlangs werd ook bekend dat de provincie Drenthe dit jaar 50.000 euro beschikbaar stelt voor het vergroten van de biodiversiteit. De subsidie is alleen bedoeld voor groepen van buurtbewoners. Via de website van de provincie kan de subsidie worden aangevraagd.