ZUIDLAREN – Binnenkort starten de saneringswerkzaamheden in het Hulzeboschgat, ten westen van de bebouwde kom van Zuidlaren. Bij bodemonderzoek is namelijk in een deel van de grond van de voormalige zandwinningsplas asbest aangetroffen. In opdracht van Prolander wordt de vervuilde bodem begin 2021 verwijderd. Hiermee wordt voorkomen dat de verontreiniging de kwaliteit van grond en water (verder) aantast. Nadat het terrein is gesaneerd, levert het gebied een nog betere bijdrage aan het realiseren van de natuur- en water doelstellingen die voor het Drentsche Aa zijn gesteld.

In november 2019 is de voormalige zandwinningsplas “Hulzeboschgat” aangekocht door de provincie Drenthe om de natuur in het Drentsche Aa gebied veilig te stellen. De provincie heeft bodemonderzoek laten uitvoeren bij de aankoop en daaruit blijkt dat er sprake is van met asbest verontreinigde grond aan de zuidzijde van de plas.

Zandwinning

In de jaren 60 van de vorige eeuw heeft in het gebied zandwinning plaatsgevonden. In de installatie die toen in het gebied stond voor de zandwinning was asbest verwerkt. De verontreiniging met asbest levert geen directe gezondheidsrisico’s op. Een sanering is echter wel noodzakelijk, omdat de provincie wettelijk verplicht is de verontreiniging aan te pakken en de kans bestaat dat op termijn de grond loskomt door intensievere recreatief gebruik.

Werkzaamheden

Door Sweco Nederland B.V. is een bestek voorbereid waarin beschreven wordt hoe de verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd. De aannemer (NTP) start in februari 2021 met de werkzaamheden. De werkzaamheden nemen 3 à 4 weken in beslag. Ter voorbereiding wordt werkruimte gemaakt voor graafmachines en schoonmaak installaties. Om het terrein toegankelijk te maken voor de werkzaamheden moet een aantal bomen worden gekapt. De vergunningen hiervoor zijn aangevraagd. Na de saneringswerkzaamheden wordt schone grond aangebracht en worden bomen herplant.

Wat merkt u van deze werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt geprobeerd overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Desondanks wordt een deel van het terrein afgesloten voor wandelaars en fietsers en is de toegang aan de Zuidzijde via de parkeerplaats afgesloten vanwege het grondtransport. De sanering zal naar verwachting eind februari 2021 gereed zijn, waarna verdere natuurontwikkeling en het natuurbeheer zal worden overgenomen door een terreinbeheerder.