TYNAARLO – Leefbaar Tynaarlo begint met een meldpunt voor klachten. Fractievoorzitter Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo vindt dat hij als volksvertegenwoordiger de plicht heeft om klachten te controleren. En die zijn er volop, aldus Kloos.

“Per 1 januari 2015 is een groot deel van de (langdurige) zorg naar de gemeente gegaan onder gelijktijdige korting op het budget. Op dit moment is nog steeds onduidelijk hoe gemeenten die zorg uiteindelijk gaan leveren. Eén ding staat vast er is en gaat veel veranderen. Naast verschillende zaken is ook duidelijk geworden dat de eigen bijdrage fors zijn gestegen. Hoe is het gesteld in Tynaarlo? Veel gaat er waarschijnlijk goed, maar vanuit ons ombudswerk komen we als Leefbaar Tynaarlo echter ook (te)veel klachten tegen. Sommigen zijn klein van aard, andere zijn fnuikend voor de cliënt met het verlies van het geloof in de betrouwbare overheid. De wethouder (bedoelt Henk Berends, red.) roept dat niemand tussen wal en schip raakt. Conclusie die je daaruit kunt trekken is: dat iedereen goed bediend wordt. Langzaam krijgen we het vermoeden dat wat ons bereikt, het topje van de ijsberg is. Kloos noemt als voorbeeld ouderen. “Ze krijgen thuiszorg. Maar in de vakantietijd is er geen vervanging of moeten ze langer wachten. Om de werkelijkheid nu boven tafel te krijgen en een beeld te krijgen opent Leefbaar Tynaarlo als service aan de inwoners van Tynaarlo, een WMO-meldpunt. Inwoners die een slechte ervaring hebben op de terreinen van de WMO, thuiszorg, PGB en de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’, kunnen daar hun klachten melden. We kunnen geen oplossing beloven, maar we kunnen met dat wat ons wordt aangereikt de verantwoordelijke wethouder van de PvdA hierover consulteren met opdracht hier direct verbeteringen in te brengen. Telefonisch kan men zijn/haar klachten kwijt onder het nummer: 06-30410850 of per e-mail: meldpunttynaarlo@gmail.com . We stellen dit meldpunt open en maken dan een inventarisatie.”