REGIO -  De provincie Drenthe gaat vanaf seizoen 2016 de bruggen en sluizen langs het  Noord-Willemskanaal op afstand bedienen. Vorige week is gestart met het aanleggen van
40 kilometer mantelbuizen langs het Noord-Willemskanaal.
Over een afstand van ruim 20 kilometer komen twee
buizen te liggen. De ene buis is
bestemd voor de glasvezelverbinding om de bruggen en sluizen langs dit traject op afstand bedienbaar te maken.
De andere buis is bedoeld om op termijn glasvezelverbindingen in te leggen. De acht bruggen en sluizen tussen Peelo en de Meerwegbrug worden geschikt gemaakt voor bediening op afstand.
De elektrotechnische installaties worden aangepast en er worden masten met camera’s geplaatst.
Er komt een centrale bedieningspost bij de sluis Peelo.