EELDE – “Zo, die kan nu de grond in!” Met die kloeke woorden overhandigde VVD Statenfractievoorzitter Annemarie Pannekoek symbolisch een spade aan directeur Jos Hillen van Groningen Airport Eelde. Nu dat alle bezwaren tegen de baanverlening ongegrond zijn verklaard, kan wat de VVD betreft de eerste schop de grond in. En snel ook. De Drentse VVD is de luchthaven door alle (s)lopende procedures en inspraakrondes onverkort blijven steunen. Ook in het ingewikkelde traject dat nu wacht, kan de luchthaven rekenen op de krachtige steun van de Liberalen. Want Groningen Airport Eelde zal nu niet alleen de baan moeten verlengen, maar ook het omliggende bedrijventerrein tot ontwikkeling moeten brengen en de hooggespannen verwachtingen moeten waarmaken. Begin 2014 moet de verlengde landingsbaan een feit zijn. Wat dat betreft werd de Drentse VVD op haar wenken bediend. Direct aansluitend vond een primeur plaats: de eerste glijvlucht-landing. Deze nieuwe, geluidsarme, energiezuinige en extra veilige landingsprocedure werd uitgevoerd met een toestel van Transavia. Groningen Airport Eelde is de eerste regionale luchthaven in Nederland waar dergelijke landingen mogelijk zijn. Het is een initiatief van de luchthaven binnen het samenwerkingsverband Green Sustainable Airports. Deze luchthavens zien het als hun verantwoordelijkheid om elke vorm van hinder voor de omgeving en het milieu tot een minimum te beperken. Met beslissing van de Raad van State komt hopelijk ook een einde aan de moeizame relatie van de VVD met de vereniging van omwonenden VOLE. Deze vereniging heeft in het verleden de inspraakprocedures tot op het alleruiterste opgerekt. In vergeefse pogingen om de baanverlening te blokkeren. Hetgeen de VVD regelmatig deed afvragen of inspraakprocedures in de huidige vorm niet een middel zijn, dat erger is dan de kwaal. SCHOP