REGIO – Nu wij allen weer de nieuwe zorgpolis van onze zorgverzekeraar in de bus krijgen, is het misschien goed eens te kijken hoe deze verzekering eruit ziet. Voor de FYSIOTHERAPIE is vooral de AANVULLENDE VERZEKERING van belang. De MEESTE fysiotherapie valt in de AANVULLENDE VERZEKERING(AV). Hoeveel behandelingen men vergoed krijgt, hangt af van welke AV gekozen wordt. Dat kan variëren van de vergoeding van een aantal behandelingen tot ook soms 100 % vergoeding. Zo is dit bij elke verzekering anders geregeld. Bij aandoeningen die LANGDURIGE fysiotherapie vereisen, vallen de eerst twintig behandelingen in de AV. Vanaf de 21e keer vallen de behandelingen in de BASISVERZEKERING. De beroepsvereniging van Fysiotherapeuten: KNGF, heeft een website ontworpen waarop men uitgebreid kan lezen hoe het zit met basis- en aanvullende verzekering voor wat betreft de Fysiotherapie: www.fysiotherapie2014.nl ; uw Fysiotherapeuten: Marian Ebels, tel. 543337; Heleen Oterdoom en Erica Bernardus, tel. 541417; Andries Hofstra, tel. 542729