Vrouwen van Nu Vries

VRIES – “Na het stoppen van de succesvolle ondersteuningsprojecten aan vrouwen in Benin en in Wit Rusland zocht Vrouwen van Nu naar nieuwe mogelijkheden om vrouwen in kansarme landen te kunnen steunen. Op 11 juni tekenden Vrouwen van Nu Nederland en Rabobank Nederland een overeenkomst waarmee ze afspraken de komende jaren samen Peruaanse plattelandsvrouwen in de hooglanden van Peru te gaan steunen en versterken en om daarmee de economische positie te verbeteren.”

“Vrouwen van Nu maakt het mogelijk dat de Peruaanse vrouwen zich verder bekwamen in ondernemerschap, het begrijpen van financiele producten en de benodigde vaardigheden die bijdragen aan het vergroten van hun economische, sociale en politieke positie. De Rabobank Foundation verleent de (micro)kredieten en biedt verzekeringen aan. Dit gebeurt via een samenwerkingsverband van vrouwen met de naam MIDE. Deze organisatie heeft een kantoortje in de stad Cuzco en begeleidt zo’n 75 vrouwengroepen op circa 4.000 meter hoogte in de hooglanden rondom de stad. Op deze manier worden meer dan 7.000 mensen bereikt. De vrouwen en gezinnen wonen in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden. De meeste vrouwen zijn laag geletterd en zijn voor hun inkomsten afhankelijk van wat zij zelf kunnen fokken, verbouwen, produceren of verhandelen. Op deze hoogte gaat het vaak om kippen of cavia’s, een delicatesse in Peru. De lokale Rabobanken en Rabobank Nederland hebben ruim dertig jaar geleden de Rabobank Foundation opgericht. Deze Foundation is vooral op het gebied van microfinanciering actief in ontwikkelingslanden. De Rabobank Noord-Drenthe steunt via de Rabobank Foundation coöperaties van vrouwen in India. De Rabobank Foundation helpt in Peru ook mensen op het platteland zich economisch zelfstandig te ontwikkelen zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat gebeurt door het stimuleren van lokale coöperaties, met geld in de vorm van leningen, soms ook donaties, en met technische assistentie. Daarmee krijgen de mensen op het platteland toegang tot microkrediet, zodat ze kunnen investeren in hun toekomst. Vrijwel alle microkredieten die door reguliere instellingen worden verstrekt, zijn niet gericht op de landbouw. In deze sector is de kredietbehoefte dan ook erg groot. In juni heeft Vrouwen van Nu een werkbezoek gebracht aan MIDE, twee krediet- en spaargroepen, de huizen van 6 vrouwen, twee zuivelproducenten en een coöperatieve markt. In het augustusnummer van Vrouwen van Nu volgt meer informatie en wordt beschreven hoe leden en andere betrokkenen dit project kunnen steunen.”