HAREN/TYNAARLO – Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Zoals mensen die een dierbare hebben verloren. Die hun verhaal niet in hun directe omgeving kwijt kunnen, maar dat wél graag willen delen. Samen met een vrijwilliger van Humanitas leren zij hun verlies te verwerken en te accepteren. En hun leven opnieuw in te richten. Ook dit jaar start er in november de groepsbijeenkomst van de werkgroep Steun bij Rouw en Verlies van Humanitas Haren/Tynaarlo voor lotgenoten na een overlijden. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers van wie de meesten zelf een verlies hebben meegemaakt. Via cursussen en groepsbijeenkomsten hebben de vrijwilligers zich geschoold. De vrijwilliger is géén professionele hulpverlener, maar een medemens die wil luisteren en meeleven. Men kan kosteloos een beroep doen op deze vrijwilliger. Wilt u zich opgeven voor deze groepsbijeenkomsten? Meld u dan vóór 24 oktober 2015 aan bij Truuske Kraak via 06-55 146 971—050-309 3806 of via g.kraak@xs4all.nl of kijk op http://www.humanitas.nl/afdeling/tynaarlo of www.humanitasharen.nl